top of page
home.jpg

Tao Move ma być miejscem, gdzie starożytne tradycje spotykają się z nowoczesną technologią i nauką o ruchu, aby stworzyć najbardziej funkcjonalną praktykę ciała i umysłu.

Fundamentem są rozwijane od setek lat różnorodne systemy ruchu, które pozwalają człowiekowi czuć się świetnie. Utrzymywać taki stan równowagi psychicznej i fizycznej, w którym organizm nie odczuwa przemęczenia, nie grozi mu stan depresyjny lub choroby. 

Ich praktyka wykonywana jest w sposób świadomy z zamiarem skupienia się na wewnętrznym doświadczeniu, a nie na zewnętrznym wyglądzie lub wyniku ruchu. To pozwala być tu i teraz

- a teraz jest zawsze! 


Będąc "teraz" utrzymujesz spokój, w każdej chwili wiesz co jest dla Ciebie dobre i czego dokładnie chcesz. Z łatwością adaptujesz się do zmian.
 
Inspiracją "jest natura i ruch natury. Różne gałęzie na tym samym drzewie nie poruszają się tak samo, ale poruszają się w jedności. Kiedy patrzysz na naturę, wszystko ma swój własny ruch: drzewo, skała i płynąca woda - w jakiś sposób wiążą się ze sobą, ale bez konieczności dopasowywania się. Kiedy patrzysz na fale nad skałami, widzisz, że fala ma naturę fali, skała ma naturę skały. Nie naruszają się nawzajem.  

To koncepcja Tao, koncepcja Zen,*" koncepcja ruchu, której pozostajemy wierni.

*cytat z "W uścisku z tygrysem. Powrót na górę" -Chungliang Al. Huang

bottom of page