top of page

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych jest TAO Marta Pociejewska z siedzibą w Baniosze, pod adresem Baniocha, 05-532, ul. Podleśna 80, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5213162054, numer REGON: 017364677 - dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności możesz zawsze skontaktować się z nami pod adresem e – mail: taomovemail@gmail.com

 

W celu świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy potrzebujemy Twoich danych oraz, aby uzyskać Twoją zgodę aby dokonać skutecznego zawarcia umowy i wygenerować dla Ciebie Konto W tym celu zbieramy następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, adres e – mail ewentualnie numer telefonu komórkowego.

 

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, You Tube.

 

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów

 

Podanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli jednak, nie podasz swoich danych uniemożliwi to świadczenie Usług na Twoją rzecz.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji usług zawartych w naszej ofercie (związane z realizacją zawartej umowy lub etapu przed zawarciem umowy).

 

Podkreślamy, że Twoja zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Twoje dane osobowe prztwarzane są w celu dostarczenie Usługi, z których zamierzasz korzystać (w celu realizacji łączącej nas Umowy) oraz założenia i utrzymanie Konta / wysyłanie newslettera.

 

Podstawa prawna:

Zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a i art. 8 ust. 1 RODO;

Umowa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

W celach archiwalnych i statystycznych art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Zgoda Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Nie stosujemy żadnych procesów opartych o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

 

Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym podmiotom, którzy mogą je przetwarzać, w naszym imieniu, tylko dla celów określonych poniżej:

partnerzy odpowiedzialni za hosting i serwisowanie;

partnerzy dostarczający Administratorowi narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych i usług;

partnerzy świadczący pomoc prawną;

partnerzy świadczący pomoc w zakresie obsługi kadrowo – księgowej

Ww. podmioty to nasi partnerzy, z którymi współpracujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Zapewniamy, że zawsze dostarczamy partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana. Wskazani partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w naszym imieniu.

 

Zgromadzone przez nas dane, przechowywane są na terenie EOG, na zabezpieczonych serwerach wskazanych wyżej podmiotów. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zapewniamy, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw spoza EOG.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w Polityce Prywatności. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa. W szczególności:

dane powiązane z korzystaniem z konkretnej wybranej przez Ciebie Usługi przetwarzane będą przez czas dostępu do tej Usługi (Okres Dostępności), a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne (tj. w razie wystąpienia potencjalnego ryzyka roszczeń dotyczących usług naszej firmyi – okres przechowywania może wynieść do 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (okres przedawnienia), lub okres trwania postępowania sądowego i okres egzekucji wyroków) lub na cele rozliczeniowe;

dane zbierane na podstawie Twojej zgody (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe;

 

w przypadku kontaktu z nami, Twoje dane w tym korespondencja z Tobą przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Ci następujące uprawnienia:

prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy danych (o ile zachodzą przesłanki realizacji prawa do zapomnienia);

prawo żądania sprostowania/poprawiania Twoich danych osobowych w uzasadnionych przypadkach (o ile dane te są błędne);

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

prawo przenoszenia Twoich danych osobowych do innego podmiotu;

prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce)

 

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt drogą e – mail na adres: taomovemail@gmail.com

 

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest umiejscowiona strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

bottom of page